Kokić Branka
Adresa:
Lošinjskih pomoraca 30
Mali Lošinj
51550
Republika Hrvatska

Telefon: +385 (0) 51 232 926
http://www.apartmanibranka.com